Betalning och anmälan

Anmälningsvillkor
Anmälan sker antingen på hemsidan, via mail info@dancefactory.se eller telefon 08-770 00 11. Anmälan är bindande men kan fram till andra lektionstillfället brytas till en administrationsavgift på 200kr.

Betalningsvillkor
Betalningsinformation skickas ut via mail vid antagning. Betalningen sker till bankgiro 477-2331 med det OCR som erhållits i antagningsmailet. Fungerar inte OCR så går det även bra att skriva namn och kurs för vilken betalningen avser. Det går även bra att betala direkt på dansskolan. Skicka då gärna ett mail till oss på info@dancefactory.se

Återbetalning
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgift. Om du avbryter en kurs pga varaktigt hinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg), återbetalar vi kursavgiften för den tid som är specificerat i läkarintyget med ett avdrag på 250 kr per kurs i administrationsavgift.
 Är en kurs som du anmält dig till fullsatt eller har för få anmälningar och därför inte startas, får du tillbaka hela den inbetalda kursavgiften.