Foxtrot

Lär dig dansa foxtrot hos Dance Factory!
Foxtrot kallar vi oftast den dans vi dansar till lite lugnare låtar ute på dansbanorna i Sveriges avlånga land, men kallas även dubbel-steg eller tryckare, kanske för att man dansar väldigt tätt mot varandra.
Den har sitt ursprung från flera olika danser bland annat one-step, two-step, vals och quick-step men har anpassats till den svenska dansbandsmusiken och dansas oftast till 4/4 dels takt.
Det finns många lokala varianter från norr till söder med olika typer av steg. Det vi kommer att lära oss på
nybörjarnivå är det vi kallar dubbel-steg med två långsamma steg och två snabba steg i rytmiken. Vi kommer 
även lära oss olika varianter av steg som t ex fyra långsamma och fyra snabba, lära oss att lyssna och dansa
till och i musiken, även en liten nedläggning av damen samt prova på att ”gnussa” vilket är en norrländsk 
variant som kommer från Sundsvallstrakten.
 
På fortsättningsnivå kommer det lekas mycket med steg, variationer och musik, men även dansteknik och 
snurrteknik.

Inga aktiviteter eller artiklar hittade