Åtgärdsplan för Covid-19

(Uppdaterat 2021-08-19)

Med anledning av det försvårade läget med Coronaviruset vill vi nå ut till er och berätta vad vi har för åtgärdsplaner inför den närmsta framtiden. Följande åtgärder gäller tills vidare:

– Undvik trängsel.

– Föräldrar och andra anhöriga till äldre barn (över 7 år) bör i möjligaste mån lämna och hämta i korridoren utanför dansskolan.

– Föräldrar till yngre barn mellan 5 till 6 år, får gärna lämna och hämta i korridoren utanför dansskolan men kan följa med in om situationen kräver och då hålla avstånd.

– Föräldrar till de allra minsta barnen 2-4 år bör följa med in till dansskolan men hålla avstånd till varandra.

– Tvätta/Sprita av händerna innan och efter din lektion. Handsprit finns uppsatt runt om i hela lokalen.

– Vi undviker all fysisk kontakt på klasserna, undantaget är pardansklasser där man dansar med samma partner under hela kursens gång.

– Vi städar dagligen och spritar ofta av kontaktytor som till exempel dörrhandtag.

– Stanna hemma om ni känner av minsta förkylningssymtom. Har ni har någon i hemmet som är sjuk så uppmanar vi er att vara extra uppmärksamma och följa sjukvårdens rekommendationer. Vi som jobbar på dansskolan gör givetvis detsamma.

Vi ser fram emot en härlig höst, full av dansglädje, tillsammans med er!
Vi säger som vi gjort under hela året – Tillsammans klarar vi allt!

Med vänliga hälsningar
Team Dance Factory